Hvem er vi?

Mezzolla & Lindebjerg er eksperter indenfor brugeranalyser hvad enten brugerne er borgere, forbrugere eller medarbejdere.

Succesfuld udvikling bygger på præcis, aktuel og relevant brugerdata. Vi er fleksible og skræddersyr vores analyser til hver opgave. Hertil lægger vi vægt på at vores analyser skal være anvendelige for vores kunder.

 

Hvem er I?

I kan være en offentlig eller privat virksomhed der ønsker at:

 

  • Tilpasse jeres service eller produkt
  • Forstå jeres brugere endnu bedre
  • Udvikle jeres organisation eller strategi
  • Øge træfsikkerheden på jeres udviklingstiltag

 

Hvad kan vi tilbyde jer?

Vi kan levere retningsgivende viden om jeres brugere eksempelvis ved at:

 

  • Afdække brugermotivationer og brugerbehov
  • Afkræfte og bekræfte antagelser om brugerne
  • Identificere udviklingspotentialer
  • Foretage kvalitative og kvantitative målinger
  • Formidle viden og facilitere seminarer/workshops

 

Hvordan gør vi?

Indledningsvis taler vi med kunden om opgavens formål og hvilke beslutninger kunden ønsker at træffe på baggrund af en eventual analyse. Herefter udvælger vi de metoder, der bedst muligt indhenter den viden der er behov for.

Metoderne inkluderer blandt andet interview, desk research, kvantitativ data/Big Data, observationer og andre kvalitative tilgange.